Zero LZO


 

Lotne Związki Organiczne LZO (VOC – Volatile Organic Compound) Termin lotne związki organiczne jest gorącym terminem w przemyśle farbiarskim w chwili obecnej. Duzo sie mówi nt. „niskiego poziomu LZO” a nawet „zero bądź bez LZO” Ale czym są te LZO? LZO są to lotne związki organiczne. Są emitowane jako gazy z pewnych cieczy takich jak niektóre farby. Gazy te zawierają różnorodne związki chemiczne, z których niektóre mogą w krótkim lub długim czasie negatywnie oddziaływać na zdrowie. LZO mogą powodować odczucie zapachu nowej farby, który niektórzy uważają za nieprzyjemny. Często słyszymy opinię, że kiedy ww. związki wyparują pewien stopień wyglądu został utracony.

Firma California Paints zrobiła jeden krok dalej naprzód w zakresie technologii LZO. Po serii skrupulatnych badań i udoskonaleń, firma California odkryła sposób na stworzenie farby o zerowym współczynniku LZO bez utraty jakości po wyschnięciu farby. Farby wykończeniowe California VOC nie posiadają zapachu, oszczędzając czas niezbędny na wywietrzenie świeżo pomalowanych pomieszczeń. Natychmiast po wymalowaniu pokoju farbą zero LZO, pokój ten jest gotowy do zamieszkania. Farby zero LZO są najlepszym wyborem dla osób o dużej wrażliwości na zapach. Jakość w połączeniu z bakteriobójczym działaniem cząstek, sprawia, że produkty Zero VOC są najlepszym wyborem dla pomalowania szpitali, centrów opieki, domów, szkół i domów opieki. Sprawdź naszą stronę z listą produktów, żeby wiedzieć więcej nt. produktów ZERO VOC.