Mądry ekologicznie


 

Znak certyfikatu Mądry Ekologicznie gwarantuje, że produkt jest preferowany ze względu na ochronę środowiska. Został poddany testom, a także procesowi certyfikacji przez Grupę Naukowców w zakresie Farb (CRGI) w celu spełnienia standardów w zakresie odpowiedzialności względem środowiska. Wszystkie produkty oznakowane certyfikatem Mądry Ekologicznie oznaczają, że spełniają lub przewyższają standardy w zakresie lotnych związków organicznych (VOC), zielona foka GS-11 i nie zawierają szkodliwych środków chemicznych zdefiniowanych przez GS-11. Produkty, które otrzymały certyfikat Mądry Ekologicznie spełniają lub przewyższają najostrzejsze kryteria jakości w zakresie ekologii CRGI. Wszystkie elementy i produkty technologii przyjaznej dla środowiska są wyróżniane certyfikatem Mądry Ekologicznie. Sprawdź naszą listę produktów w celu zdobycia więcej informacji nt. produktów Mądry Zielono.

Więcej nt. certyfikacji Mądry Zielono – www.greenwisepaint.com