Iloraz Środowiska i Jakości


 

Przodując w zakresie rozwoju ochrony zasobów, California Paints rozwinęła elementy jako integralną część ilorazu środowiska i jakości (EQQ). EQQ podkreśla ważność używania produktów najwyższej jakości w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko i oszczędności czasu i pieniędzy. Wybierając farbę przyjazną środowisku o niskiej jakości oznacza, że w przyszłości będziesz musiał malować częściej – co spowoduje w niektórych przypadkach podwojenie wydatków dla twojego portfela i ziemi. Używanie produktów EQQ, oznacza oszczędności dla ciebie oraz mniejsze oddziaływanie na środowisko.