Niska zawartość LZO

 

W odpowiedzi na rosnącą troskę o środowisko na przestrzeni ostatnich lat, przedsiębiorstwa produkujące farby zaczęły tworzyć farbę o niskiej zawartości LZO. Te farby posiadają niższą zawartość LZO w stosunku do tradycyjnych receptur. Pomimo tego, że farby o niskiej zawartości LZO o wiele mniej wydzielały swój zapach, brakowało im wytrzymałości normalnej farby. Przez lata, farby o niskiej zawartości LZO zostały udoskonalone i teraz są z powodzeniem powszechnie używane i zachowują jakość prawie tak dobrą jak farby o tradycyjnej recepturze. Sprawdź naszą stronę produktów w celu zdobycia informacji nt. produktów o niskiej zawartości LZO.