Członek Amerykańskiej Rady


Amerykańska Rada Ekologicznego Budynku (USGBC) jest 501(c)(3) organizacją pożytku publicznego która nagradza certyfikatem firmy, domy, szpitale, szkoły. Zadaniem Rady jest propagowanie ekologicznego budowania w celu szerzenia praktyk ekologicznego budowania, szkolenia w tym zakresie oraz systemu nagradzania LEED w kategorii Ekologiczny Budynek. Wytwórnia produktów California jest dumna z faktu bycia członkiem Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku.

Więcej nt. Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku: www.usgbc.org

Logo USGBC jest znakiem handlowym należącym do Amerykańskiej Rady Ekologicznego Budynku i jest używane za przyzwoleniem przedmiotowej Rady.